Drodzy Rodzice, nie od dziś wiadomo, że dzieci w wieku przedszkolnym są chłonne jak gąbki i uwielbiają zabawę. Dlatego w naszym przedszkolu wykorzystujemy te dwie cechy i uczymy poprzez zabawę. Dla przedszkolaków najlepsza zabawa jest gdy mogą się ruszać, działać, biegać, skakać. Dobrze jest kiedy nauczyciel koordynuje zabawą, gdy pokazuje i uświadamia dzieciom ich możliwości, dlatego w swojej działalności edukacyjnej wykorzystujemy nowoczesne metody pracy. Poniżej kilka słów o nich...

 

 Metody pracy

 Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Dzieci dzięki tej metodzie w bardzo przyjemny, prosty sposób nabywają świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązania z nimi kontaktu.

 

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

MDS łączy kilka rodzajów funkcji językowych i spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych.

 

Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej Labana

Metoda ta łączy ruch z muzyką i rytmem. Ważne jest by wykorzystać naturalną ruchliwość dziecka i jego możliwości motoryczne. Przy tej metodzie dziecko kształci wyczucie własnego ciała, orientację przestrzenną i współdziałanie z drugą osobą i grupą.

 

Metoda Montessori

Na zajęciach praca z dzieckiem koncentruje się na samodzielności. Ważne jest by stwarzać dziecku okazje do podejmowania aktywności, aby samo znalazło rozwiązanie.  Cechą charakterystyczną Metody Montessori są prowadzone lekcje ciszy. Dzieci uczą się kontrastować ciszę z hałasem, a także słuchać innych.

 

Metoda C. Orffa

Metoda ta zakłada, że kulturę fizyczną dziecka powinno się rozwijać w zgodzie z kulturą rytmiczno-muzyczną i kulturą słowa. Dziecko żyje w zgodzie z kulturą, zarówno jest jego odbiorcą jak i twórcą.

 

Metoda Projektu

Metoda projektu polega na zespołowym działaniu, które zmierza do realizacji wyznaczonego zadania. Podobnie jak w metodzie Montessori celem jest wyzwalanie samodzielności dziecka w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Pozytywna strona to możliwość zaproszenia do współpracy rodziców i środowisko lokalne.

 

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej to specjalny program edukacji matematycznej. Obejmuje on orientację przestrzenną, rymy, kształtowanie umiejętności liczenia, mierzenia długości, klasyfikowania i ważenia. Dzieci nabywają umiejętności liczenia (dodawania, odejmowania).

 

ZAJĘCIA

 

Zajęcia kulinarne

Zajęcia odbywają się zgodnie z potrzebami programu realizowanego w przedszkolu. Podczas zajęć zachęcamy dzieci do przygotowywania i spożywania posiłków bogatych w witaminy, warzywa, owoce.  Dzieci poznają wygląd i nazwy warzyw i owoców, a także wiele innych produktów spożywczych. Uczą się nazywać smaki, rozpoznawać zapachy, konsystencję potraw. Dzieci mają szansę podejmowania mądrych decyzji w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych.

 

Warsztaty plastyczne

Zajęcia odbywają się przynajmniej dwa razy w tygodniu. W trakcie ich trwania, dzieci poznają różne techniki plastyczne. Mają okazję do własnej ekspresji plastycznej oraz do tego, aby pod okiem nauczyciela stworzyć coś, co będzie dla nich powodem do dumy i satysfakcji. Zajęcia rozwijają kreatywność, estetykę a także sprawność manualną, niezbędną do przyszłej nauki pisania.

 

Warsztaty artystyczno-teatralne

Zajęcia artystyczno-teatralne stanowią naturalne przygotowanie wychowanków nie tylko do bycia widzem, lecz także do roli aktora. Występy  teatralne zarówno organizowane z udziałem nauczyciela jak i przybyłych gości pozwalają rozwijać wyobraźnię, doskonalić mowę, która staje się wyrazistsza i bardziej melodyjna. Kształtuje płynność ruchów i zwiększają poczucie własnej wartości.

 

Zajęcia gimnastyczne

W przedszkolu obok swobodnych zabaw ruchowych ważną rolę odgrywają ćwiczenia gimnastyczne prowadzone przez wychowawców. Dzieci uczestnicząc w zajęciach ruchowych kształtują świadomość własnego ciała, doskonalą koordynację ruchową oraz uczą się bezpiecznego poruszania w przestrzeni. Ponadto dzieci zdobywają doświadczenie i umiejętności z zakresu sprawności fizycznej.

 

Zajęcia taneczne (studio tańca Ines)

Program zajęć obejmuje utanecznienie i umuzykalnienie dzieci. Lekcje opierają się na oryginalnych i atrakcyjnych choreografiach, a wszystko to odbywa się w atmosferze świetnej zabawy. Naszym celem jest rozwijanie kreatywności i koordynacji ruchowej, wrażliwości na muzykę i taniec oraz oswajanie z przestrzenią. Program zajęć, ich dynamika, czas trwania i zakres realizowanego materiału dostosowane są do możliwości anatomicznych i psychokinetycznych dzieci. Zajęcia taneczne pozwalają na większe wyrażanie uczuć i rozwijają empatię.

 

 Język Angielski ( Akademia Językowa WOW)

W czasie prowadzonych zajęć dzieci poznają świat wokół nich w języku angielskim poprzez zabawę, piosenki, gry językowe oraz krótkie scenki z życia codziennego. Wspólnie rozwijamy umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia, w sposób dynamiczny łączymy słowo z obrazem, ruchem i rytmem co wyzwala w dzieciach naturalny entuzjazm i zaangażowanie. Do pracy z przedszkolakami wykorzystujemy liczne materiały wizualne: kolorowe obrazki, plakaty, historyjki obrazkowe, a także bajki, piosenki, rymowanki oraz krótkie filmiki. Dzięki temu język obcy od początku wzbudza pozytywne skojarzenia, co motywuje do dalszej nauki w wieku szkolnym.

 

Zajęcia rytmiczne

Zajęcia umuzykalniające odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem muzycznym przy wykorzystaniu instrumentu. Zajęcia odpowiadają naturalnej dla wieku dziecięcego potrzebie ruchu oraz spontanicznej reakcji dziecka na muzykę. Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki poprzez pracę z rytmem, metrum, tempem i melodią, poznawanie piosenek dziecięcych, tańce i zabawy przy muzyce. Na zajęciach dzieci poznają piosenki i zabawy nawiązujące do aktualnej pory roku oraz tematów omawianych w grupie, przygotowują program artystyczny na przedszkolne uroczystości, uczą się prezentować swoje umiejętności wokalne.

 

Zajęcia z terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Terapię pedagogiczną prowadzimy w formie indywidualnej. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy

Zajęcia te, poprzez zabawową oraz zadaniową formę ćwiczeń uczą dzieci prawidłowej postawy. Wzmacniają w nich świadomość własnego ciała, kształtują prawidłową sylwetkę i poprawiają koordynację ruchową. Wywołują wiele radości i pozwalają na rozładowanie napięcia emocjonalnego i nagromadzonej energii. Uczą systematyczności, pracy zespołowej i wyrabiają w dziecku nawyk aktywności ruchowej. Ćwiczenia gimnastyczne poprawiają u naszych maluchów sprawność fizyczną i intelektualną oraz pokazują, że ruch może być świetną zabawą.

 

Zajęcia z logopedą

Zajęcia logopedyczne prowadzone w przedszkolu wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci, obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) jak i terapię logopedyczną prowadzoną indywidualnie. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego. Nadrzędnym celem jest kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, rozwijanie słuchu dziecka-precyzyjne różnicowanie dźwięków. Właściwy dobór ćwiczeń ma również na celu kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy – połykanie, żucie oraz uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.